جستجو
آمار سایت
افراد آنلاین:
6 نفر
بازدید امروز:
87 نفر
بازدید دیروز:
72 نفر
بازدید کل:
187725 نفر
مرور گر:
Unknown

کانون پژوهش های خلیج فارس

مرکز مطالعات خلیج فارس

(مرکز تخصصی خلیج فارس شناسی و کمیته بین المللی دفاع از نام خلیج فارس)

سرزمين پهناور ايران كه از گذشته های دورمهد علم، فرهنگ و تمدن بوده است، دررديف کهن ترين تمدن های جهان قراردارد. ايران چهارفصل بی همتايی است درميان سه دريا و گذرگاهی به سوی اقيانوس ها با دشت های گسترده، رودهای فراخ و کوه های سربلند پوشيده ازبرف در زمينه فيروزه ای آسمان. اين سرزمين بی همتا خاستگاه نخستين انسان های دانا با قدمتی چندين هزارساله است. آريايی ها، اولين شعبه متمدن جهان بودند كه دراين سرزمين كم نظيرسكنا گزيدند و به خدای يگانه ايمان آوردند. اولين دولت جهان درفلات مركزی ايران تشكيل شد و تنها امپراتوری منسجم جهان2500 سال پيش به عنوان مقبول ترين امپراتوری دراين سرزمين برپا شده است. منشورحقوق بشری كه سر سلسله امپراتوری هخامنشی (كوروش بزرگ) در آن زمان تدوين كرد از منشورامروزی حقوق بشر سازمان ملل پيشرفته تر و انسانی تر است. اغراق نيست اگر ايران را سرزمين "اولين ها" و "ترين ها" بناميم. قديمی ترين شهرهای جهان, مفصل ترين كتيبه ها,‏ بزرگ ترين بناهای جهان، نامی ترين عارفان و شاعران, اولين قوانين اجتماعی و.... همه درايران وجود دارند. دراين سرزمين كهن، زبان, كتابت و زبان سانسكريت - كه به تحقيق منشاء تمامی زبان های دنيا است- زاده شده وكمال يافته است. ايران كه به موزه ای بزرگ با اقليمی چهارفصل می ماند، بنيان های بسياری از ضرورت های اساسی زندگی بشر از ديوان سالاری گرفته تا امور كشوری و لشگري، زبان وكتابت تا معماری و هنر،عرفان، موسيقي، نقاشی و شعرتاعلوم وفنون مختلف را پايه گذاری كرده است كه برخی از آن ها هم چنان پا برجاست. به اعتقاد محققان صاحب نام، خاستگاه فنون كشاورزي، فلز كاري، سفال گری و مبانی انديشه های دينی و فلسفي، خط، علم اعداد، نجوم و رياضي، خاور ميانه و خصوصا فلات ايران بوده است.

خلیج فارس (دریای پارس) بدون تردید در سده اخیر یکی از مهم ترین و حساس ترین مناطق جهان در نگرشهای ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک بوده است.با توجه به تحولات و دگرگونیهای ژرف مناسبات بین المللی ٬ در آغاز قرن بین 21 مهم ترین کانون توجه قرار گرفته و به تعبیر کلاسیک ژئوپلتیک هارتلند٬ یا قلب زمین نام میگیرد.خلیج فارس از دوران باستان به دلیل فقدان تمدن در شبه جزیره عربستان همیشه بخش لاینفکی از حوزه تمدنی و سرزمینی ایران بوده است و پس از ظهور اسلام نیز مورد توجه سیاست مداران اروپایی قرار داشته است و چه بسا که میتوانیم این منطقه را محل انعکاس سیاستهای بین المللی بنامیم.

به هنگام گسترش رقابتهای سیاسی ٬ استراتژیک و حضور نامشروع و استعماری قدرتهای اروپایی و آمریکایی در خاورمیانه٬ منطقه خلیج فارس به عنوان شاهرگ بازرگانی و هم به عنوان یک حلقه پر اهمیت در زنجیره استراتژیک آنان مورد توجه قرار گرفت. اهمیت جهانی خلیج فارس در دوره نوین از سال 1908 هنگامی آغاز شد که نخستین چاه نفت در منطقه مسجد سلیمان خوزستان قلب تمدنی ایران زمین حفر شد و نفت از آن استخراج گردید.امروز به جهت وجود ذخایر گسترده انرژی منطقه که گسترده ترین ذخایر جهان می باشد ٬ اهمیت جهانی خلیج فارس ایرانیان بر همگان آشکار شده است . این در حالی است که دیگر منابع موجود انرژی جهان رو به پایان است. به همین جهت منافع چپاوگرایانه غرب در دهه های اخیر با سلطه بر این منطقه تامین میگردد و آنها بر تعادل عادلانه قدرتهای منطقه ای در خلیج فارس که ایران محوریت اصلی آن می باشد بی توجهی نموده اند و در تلاش هستند با ایجاد تفرقه و بدبینی میان کشورهای این حوزه زمینه نا امنی و بی ثباتی را مهیا سازند. از این روی بر همه ایرانیان که میراث داران تمدنی کهن هستند ضروری است که در نگهداری و حساس بودن بر کنترل و پاسداری از خلیج فارس کوشا باشند.

مرکز مطالعات خلیج فارس با توجه به این حساسیت بین المللی و همچنین دست درازی برخی کشورهای غربی و عربی وابسته به قدرتهای استعماری در سال 1387 کار خود را با تکیه بر نیروهای مردمی و دانشگاهی آغاز نموده است تا به عنوان پایگاهی علمی در دفاع از هویت، امنیت و تاریخ این حوزه ژئوپلیتیکی که بخشی تفکیک ناپذیر از پیکره ایران بزرگ است فعالیت کند. این سازمان مطالعاتی به صورت غیردولتی و با هزینه مردمی هدایت میگردد.