جستجو
آمار سایت
افراد آنلاین:
68 نفر
بازدید امروز:
91 نفر
بازدید دیروز:
46 نفر
بازدید کل:
178848 نفر
مرور گر:
Unknown

پیروز مجتهدزاده

دکتر پیروز مجتهدزاده در سال ۱۳۲۴خورشیدی در شهرستان نور زاده شد. وی پس از گذراندن تحصیلات در نور، در سال ۱۳۵۰ از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد.پس از فارغ‌التصیلی از دانشگاه تهران، برای ادامه تحصیل به دانشگاه لندن، دانشگاه منچستر و سپس به دانشگاه آکسفورد رفت. وی فوق لیسانس (M.A) در جغرافیای سیاسی را در دانشگاه منچستر بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶ دریافت کرد. دکتری (Ph.D.) را در گرایش جغـرافیای سیاسی و ژئـوپولیتیک در دانشگاه لنـدن بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ دریافت کرد. همچنین دکتری دیگرش را در جغرافیای سیاسی خلیج فارس در دانشگاه آکسفورد بین سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹ دریافت نمود.

مسوولیت‌ها :

  • مدیر عامل بنیاد پژوهشی یوروسویک Urosevic Research Foundation لنـدن – از سال ۱۹۸۵ تاکنون.
  • استاد مدعو، دانشکده حقوق دانشگاه تهران – ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹
  • استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک – دانشگاه تربیت مدرس – از سال ۱۳۷۹تا کنون.
  • پژوهشگـر ارشـد – مرکـز مطالعات ژئـوپـولیتیک و مـرزهای بیـن المللی دانشگاه لنـدنGRC/SOAS University of London - از سال ۱۹۸۶ تا 2002.
  • مشاور پژوهشی دانشگاه سازمان ملل متحد - United Nations Universityاز سال ۱۹۹۶ تا کنون.
  • مشاور موسسه پـژوهشی مرزهای بیـن المللـی لنـدن = MENAS ASSOCIATION
  • International Boundaries Consultants - از سال ۱۹۸۴ تا کنون.
  • تدریس به جای استادان و مدرسین در گروه جغرافیای دانشگاه لندن - از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۴
  • پژوهشگر گروه جغرافیای دانشگاه تهران - از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲

عضویت در مجامع علمی :

 • عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی – تهران – از سال ۱۳۸۲
 • عضو هیات مدیره انجمن مطالعات ایران معاصر – در دانشگاه لندن.
 • عضو انستیتو بریتانیایی مطالعات ایرانی – بریتانیا، از سال ۱۹۹۳
 • عضو موسسه مطالعات آفریقا – دانشگاه تربیت مدرس تهران، از سال ۱۳۸۱
 • عضو فعال سازمان خلیج فارس (پرشن گلف آنلاین) و از افراد تاثیر گذار برای نام گذاری روز ملی خلیج فارس بوده‌است.

آثار و تالیفات به فارسی :

  • حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی Iran's Sovereignty over the Islands of Greater Tunb, Lesser Tunb and Abu Musa، انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب، تهران ۱۳۸۵.
  • جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، ۱۳۸۴
  • نام خلیج فارس در درازای تاریخ، نشر سایه روشن با همکاری مرکز مطالعات سپاه پاسداران، تهران. ۱۳۸۳
  • نامه‌هایی از ایران، انتشارات عطایی، تهران. ۱۳۸۳
  • جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیای، انتشارات سمت، تهران. ۱۳۸۲
  • امنیت و مسائل سرزمینی در خلیج فارس (جغرافیای سیاسی دریایی)، ترجمه امیر مسعود اجتهادی، انتشار دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران. ۱۳۸۰
  • خلیج فارس، کشورها و مرزها، انتشارات عطایی، تهران. ۱۳۷۹
  • ایده‌های ژئوپولیتیک و واقعیت‌های ایرانی، نشر نی، تهران. ۱۳۷۹
  • امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران، ترجمه حمید رضا ملک محمدی نوری، نشر شیرازه، تهران. ۱۳۷۸
  • جزایر تنب و ابوموسی، ترجمه حمید رضا ملک محمدی نوری، انتشار دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران. ۱۳۷۵
  • کشورها و مرزها در منطقه ژئوپولیتیک خلیج فارس، تنظیم و ترجمه حمید رضا ملک محمدی نوری، انتشار دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران. ۱۳۷۲
  • جغرافیای سیاسی تنگه هرمز، ترجمه محسن صغیرا، انتشارات صغیر، اصفهان. ۱۳۷۰
  • جغرافیای تاریخی خلیج فارس، انتشار دوم، لندن. ۱۳۶۶
  • جغرافیای تاریخی خلیج فارس، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.۱۳۵۴
  • شهرستان نور، چاپخانه صبح امروز، تهران. ۱۳۵۲
  • شیخ نشین‌های خلیج فارس، انتشارات عطایی، تهران. ۱۳۴۹

آثار و تالیفات به انگلیسی :

Small Players of the Great Game, RoutledgeCurzon Publication, London – New York. 2004

Security and Territoriality in The Persian Gulf - A Maritime Political Geography, Curzon Press, London. 1999

The Amirs of Borderlands and Eastern Iranian Borders, Urosevic Research Foundation, London. 1996

The Islands of Tunb and Abu Musa, CNMES/SOAS Publication, London. 1995

The Changing World Order and the Geopolitical Regions of The Persian Gulf and Caspian - Central Asia, Urosevic Foundation, London. 1992

Political Geography of the Strait of Hormuz, CNMES/SOAS, University of London. 1991

آثار و تالیفات به عربی :

جزر طنب و ابوموسی = السعی الایرانیة عن سلام و التعاون فی الخلیج، ترجمه به عربی توسط استاذ محمد الناهض، انتشار دارالمنتظر، بیروت. ۲۰۰۰